نیومارک - روش های ترجمه تخصصی - ترجمه کلمه به کلمه

همانطور که قبلا در مقاله ترجمه خوب چه خصوصیاتی دارد توضیح دادیم، حوزه ترجمه بسیار گسترده تر از چیزی است که فکرش را می کنید. این حوزه آنقدر تخصصی است که حتی دانشجویانی که در رشته مترجمی زبان انگلیسی فارغ التحصیل شده اند هم گاها نمی توانند از پس بعضی از متون برآیند و متن را بدون نقص ترجمه کنند. فرآیند ترجمه خود دارای تکنیک ها و روش های مختلفی است که در این مقاله به انواع مختلف ترجمه اطبق نظریه پیتر نیومارک می پردازیم.

روش های ترجمه تخصصی طبق نظریه نیومارک

ترجمه کلمه به کلمه

این روش ترجمه که گاها آن را با نام ترجمه خط به خط نیز می شناسند، فرآیندی است که طی آن ترجمه هر کلمه از متن مبدا فورا زیر همان خط نوشته شده و حتی ساختار متن مبدا نیز حفظ می شود. در ترجمه کلمه به کلمه معمولا معنی عمومی هر کلمه و بدون درنظر گرفتن بافت متن در نظر گرفته می شود. کلماتی که به فرهنگ متن مبدا مربوط هستند نیز به صورت تحت اللفظی ترجمه می شود. کاربرد اصلی این نوع ترجمه بیشتر برای فهم کلی متن یا پیش ترجمه ای برای ترجمه اصلی است. گوگل ترنسلیت دقیقا از این روش ترجمه استفاده می کند.

ترجمه تحت اللفظی

با توجه به نظریه نیومارک در این روش ترجمه تخصصی ساختارهای گرامری متن مبدا به نزدیک ترین ساختارهای گرامری متن مبدا تبدیل شده اما هنوز معنی کلمات بیرون از بافت متن در نظر گرفته می شود. اگر بخواهیم این نوع ترجمه را به عنوان پیش ترجمه در نظر بگیریم، می توان معنی کلمات را داخل متن ترجمه اصلی ویرایش کرد.

ترجمه وفادار به متن

در ترجمه وفادار به متن تمام سعی مترجم بر این است تا دقیقا معنای متن مبدا را باتوجه به محدودیت ها و ساختار متن مقصد به مخاطب برساند. در این نوع ترجمه ساختارهای فرهنگی متن مبدا به نزدیک ترین ساختارهای فرهنگی متن مقصد تبدیل می شود و مترجم از نظر ایجاد حس در مخاطب سعی می کند بی