ضروری ترین اصطلاحات انگلبسی

مهم نیست که در چه سطح و چه سنی هستید، یادگیری این اصطلاحات ضروری زبان انگلیسی همراه با ترجمه برای تمام افرادی که درحال یادگیری زبان انگلیسی هستند از هرچیزی واجب تر است! تیم کافه یادداشت از این پس بخش اختصاصی را برای اصطلاحات ضروری در زبان انگلیسی با ترجمه در نظر خواهد گرفت. سعی ما بر این است که حدالامکان تمام اصطلاحات ضروری را برایتان پوشش دهیم دهیم. با ما همراه باشید.

اجازه دهید یک بار برای همیشه معنی ومفهوم اصطلاح را در زبان انگلیسی برایتان توضیح دهی. در زبان انگلیسی اصطلاح یا “Idiom” به معنای گروهی از کلمات است که معنی ومفهوم واقعی آن را نمی توان از معنای تک تک کلمات فهمید. این گروه های اسمی در طول زمان شکل گرفته و ممکن است برایتان تازگی داشته باشند. اصطلاحات در زبان انگلیسی بیشتر بر پایه استعاره و تشبیه هستند.

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که یادگیری اصطلاحات در زبان انگلیسی چه ضرورتی دارد؟ در زبان انگلیسی کاربرد اصطلاحات در صبحت های روزمره بسیار بیشتر از زبان فارسی است و انگلیسی زبانان معمولا در صحبت های معمولی و دوستانه شان ترجیح می دهند بجای تفسیر و سخن وری از اصطلاحات استفاده کنند. نکته اصلی در یادگیری اصطلاحات انگلیسی با ترجمه این است که هیچ وقت به معنای ظاهری آن توجه نکنید. این گروه اسمی در کنار هم معنا پیدا می کنند و معنای تک تک آنها ممکن است با معنایی که در داخل بافت متن دارند متفاوت باشد. با ما همراه باشید تا اصطلاحات انگلیسی با ترجمه را برایتان بیشتر باز کنیم.

اصطلاحات انگلیسی با افعال

اصطلاحات ضروری زبان انگلیسی (براساس موضوع)

همانطور که پیش تر گفتیم اصطلاحات انگلیسی برای زبان آموز می تواند کاملا گمراه کننده به نظر برسد. دلیلش این است که معمولا ایجاد رابطه بین معنای کلمات به کاررفته در اصطلاحات و خود اصطلاح به عنوان گروه اسمی دشوار است. به این دلیل سعی می کنیم تا اصطلاحات را بر اساس موضوع وحوزه به شما عزیزان معرفی کنیم. در بخش اول با فعل ها و حروف اضافه ای شروع می کنیم که ممکن است آشنایی بیشتری با آنها داشته باشید.

اصطلاحات انگلیسی با فعل های پرتکرار

  1. Hit the books

در معنای لغوی و ظاهری این اصطلاح به معنای ضربه زدن به کتاب ها معنا می دهد. اما به معنی درس خواندن زیاد و جدی از حد (معمولا برای امتحانات) است.

.Sorry I couldn’t watch the game tonight. I have to hit the book

  1. Hit the sack

به معنای به رختخواب است.

.let’s hit the sack, I’m so tired