برای همکاری با تیم کافه یادداشت لطفا رزومه و حوزه فعالیت خود را مشخص نموده تا در صورت تایید با شما تماس بگیریم.