ترجمه اصطلاحات انگلیسی - ترجمه متن - مترجم آنلاین

ترجمه اصطلاحات انگلیسی، همواره یکی از چالش برانگیزترین بخش های ترجمه متون تخصصی، ترجمه متن عمومی و یا ترجمه مقاله، برای یک مترجم آنلاین/غیر آنلاین می‌باشد. پیدا کردن دقیق ترین و کامل‌ترین معادل در زبان مقصد با در نظر گرفتن فرهنگ و ادبیات دو زبان مبدا و مقصد، موضوعی است که می تواند قسمت عمده‌ای از زمان و انرژی یک مترجم آنلاین/غیر آنلاین را به هنگام ترجمه متون تخصصی، ترجمه مقاله ها و ترجمه متن به خود اختصاص دهد. برای روشن تر شدن موضوع، به ترجمه  اصطلاح عامیانه Give me a high five   توجه کنید. اگر این اصطلاح کلمه به کلمه و بدون توجه به هدف بیان آن توسط مترجم آنلاین/ غیر آنلاین ترجمه شود (مثل ترجمه ماشینی گوگل ترنسلیت) خروجی آن می شود: یک پنج به من بده، که ترجمه ای کاملاً نامفهوم و طنز آمیز خواهد بود. اشتباه در ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی، ممکن است حتی برای یک مترجم آنلاین/غیرآنلاین حرفه‌ای نیز رخ بدهد؛ بطوری که در ترجمه مقاله و ترجمه متون تخصصی نیز گاهی شاهد عباراتی عجیب هستیم!

در واقع می‌توان گفت که برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی، درک معنای کامل آنها، و انجام دقیق ترجمه‌ متون ، علاوه بر داشتن دانش زبانی و هنر ترجمه متن، نیازمند آشنایی کامل با ادبیات و تفاوت‌های فرهنگی هر دو زبان است. باید توجه داشت که برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی، صرفا دانستن معنی دقیق اصطلاحات زبان انگلیسی کافی نیست، بلکه یک مترجم آنلاین/غیرآنلاین، باید به اصطلاحات و ادبیات زبان فارسی نیز مسلط باشد، تا بتواند هنگام ترجمه متون، جایگزین مناسبی برای اصطلاحات انگلیسی در زبان مقصد بیابد.

اصطلاحات کمتر شنیده شده در ترجمه متن و ترجمه مقاله

یک مترجم آنلاین/عادی به خیلی از اصطلاحات عامیانه و شنیده شده زبان انگلیسی در ترجمه متن ها، ترجمه مقاله ها، ترجمه تخصصی، عمومی و غیره بیشتر از سایرین مسلط می باشد؛ چرا که این اصطلاحات انگلیسی دائما مورد استفاده قرار می گیرند و بسیاری از مترجم ها (غیر از مترجم آنلاین ها) با معنا و کاربرد آنها آشنایی نسبی دارند و ترجمه اصطلاحات انگلیسی رایج برای آنها خیلی دشوار نمی باشد. این موضوع بسته به نوع ترجمه می تواند متفاوت باشد و به طبع قطعا مترجمی که ترجمه تخصصی پزشکی انجام می دهد نسبت به کسی که ترجمه متون قضایی و یا حقوقی را برعهده دارد تسلط بیشتری بر اصطلاحات پزشکی دارد.

اما آیا همه اصطلاحات  این گونه شناخته شده و رایج هستند؟ قطعا خیر. خیلی از اصطلاحات برای ترجمه متون و متون تخصصی کمتر استفاده می شوند و در نتیجه  مترجم آنلاین/غیر آنلاین کمتر با معنا و کاربرد آنها آشنایی دارد. اما آیا می توان مانند دیکشنری در دسترس مترجم آنلاین برای ترجمه متون و ترجمه مقاله ، به دنبال منبعی جهت ترجمه متن ها، ترجمه مقاله ها و  کتاب ها بود که تقریبا همه  اصطلاحات انگلیسی را درون خود گنجانده است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که نمی توان دقیق اظهار نظر کرد که می‌شود منبعی برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی کمتر شنیده شده در ترجمه متن، ترجمه متون تخصصی و  ترجمه مقاله ها یافت؛ چرا که اصطلاحات انگلیسی مانند اصطلاحات فارسی و دیگر زبان ها خود دسته بندی های جداگانه ای دارند که در هر دسته بیشمار اصطلاح دیگر استفاده می شود.

شناخت انواع مختلف اصطلاحات انگلیسی، برای ترجمه متون تخصصی و ترجمه مقاله ها

به گفته زبان‌شناسان، یک اصطلاح، گروهی از کلمات است که در کنار هم، معنا و مفهوم جدیدی را ایجاد می‌کنند که این مفهوم از معنای تحت‌الفظی کلمات بدست نمی‌آید. مشکل اصلی یک مترجم آنلاین/غیر آنلاین در ترجمه متن، ترجمه مقاله و ترجمه متون تخصصی و عمومی به فارسی، شناخت اصطلاحات انگلیسی و تشخیص عبارات اصطلاحی از عبارات غیر اصطلاحی است. به  این معنا که  مترجم  آنلاین/غیرآنلاین در هنگام ترجمه متن، ترجمه متون تخصصی و ترجمه مقاله، بتواند تشخیص دهد که  این عبارت یک اصطلاح است یا خیر. برای کمک به درک بهتر در ترجمه اصطلاحات انگلیسی، در ادامه دسته بندی از انواع مختلف اصطلاحات انگلیسی ارائه داده‌ایم.

 1. عبارت مصطلح محاوره‌ای (Colloquialism)

عبارتی است که در گفتار رسمی یا نگارش استفاده نمی شود. بلکه فقط مناسب مکالمات خودمانی، غیر رسمی و دوستانه روزمره می‌باشد. این نوع از اصطلاحات انگلیسی، محدود به محیط جغرافیایی که از آنها استفاده می‌کند هستند. در ترجمه متون انگلیسی، ترجمه مقاله و بخصوص ترجمه متن داستان و دیالوگها، باید به این عبارات توجه ویژه‌ای داشت.

 1. ضرب المثل (proverb)

 دسته دیگری از اصطلاحان انگلیسی، ضرب المثل ها هستند. ضرب المثل‍ها زمانی استفاده می‌شوند که ما می‌خواهیم درک کلام خود را ساده تر و قابل فهم تر کنیم. به علاوه این دسته از اصطلاحات انگلیسی، نقش به سزایی در زیبایی و تاثیر سخن بر مخاطب دارند. در ترجمه متون تخصصی، ترجمه مقاله، و  ترجمه متن هایی که دارای ضرب المثل هستند، باید به دنبال یافتن یک ضرب المثل معادل در زبان مقصد باشیم  تا معنای مورد نظر را منتقل کند؛ که این کار نیازمند آشنایی کامل با ادبیات زبان مقصد است.

 1. تلمیحات (allusion)

تلمیح، به اصطلاحات انگلیسی گفته می‌شود که به مکان، واقعه یا یک اثر هنری و ادبی اشاره می‌کنند. ترجمه متون و ترجمه مقاله های دارای این دسته از اصطلاحات انگلیسی به فارسی، کار بسیار دشواری است؛ چرا که مستلزم شناخت کامل پیشینه این تلمیحات و عناصر بکار رفته در آنها می‌باشد. به عنوان مثال؛  به جمله زیر دقت کیند:

That girl was his Achilles’s heel

آن دختر پاشنل آشیل او بود!

 در ترجمه متن دارای این اصطلاح، مترجم باید بطور کامل با پیشینه عبارت پاشنه آشیل و افسانه ایلیاد آشنایی داشته باشد تا بتواند کاربرد این عبارت را متوجه شده و ترجمه متن یا ترجمه مقاله را به درستی انجام دهد. در غیر این صورت یک ترجمه نامفهوم و غیر عادی ارائه میشود.

 1. افعال مرکب (phrasal verbs)

بدون شک در ترجمه متون تخصصی، ترجمه مقاله، ترجمه متن عمومی، و همچنین ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی که شامل افعال مرکب هستند، جز مسئله‌سازترین موارد می باشد. یک فعل مرکب شامل یک فعل ساده به همراه یک حرف اضافه، قید یا هر دو می‌باشد. در ترجمه متون  و ترجمه مقاله های دارای افعال مرکب، باید به این نکته توجه نمود که  فعل مرکب غالباً معنایی متفاوت از فعل اصلی دارد.

آیا اصطلاحات انگلیسی ترجمه ناپذیرند؟

گاهی اوقات پیش می‌آید که برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی، در زبان فارسی هیچ معادلی یافت نمی‌شود. درک این موضوع در ترجمه متون تخصصی، ترجمه متن و ترجمه مقاله می تواند بسیار مهم باشد. زبانهای مختلف مفاهیم و واقعیتهای مختلف را به روشی متفاوت بیان می کنند،  بنابراین گاهی اوقات یک مفهوم یا ایده مشخص در دو زبان متفاوت به شیوه‌های مختلفی مورد اشاره قرار می گیرد. البته به این معنی نیست که اگر معادل مناسبی برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی در زبان فارسی موجود نباشد؛ در ترجمه متن، ترجمه متون تخصصی و ترجمه مقاله نباید آن را حذف کرد. بلکه مترجم باید سعی کند آن را به گونه ای ترجمه کند که معنای آن به مخاطب منتقل شود.

در نتیجه در مواردی که اصطلاحات انگلیسی در زبان فارسی معادل نداشته باشند، مترجم نباید این اصطلاحات انگلیسی را از متن  حذف کند، بلکه باید از استراتژی‌های خاص ترجمه متون، ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله و ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی  کمک بگیرد تا خوانندگان معنی آن  اصطلاحات انگلیسی را بهتر بفهمند. در ادامه کافه یادداشت به چند مورد از این استراتژی‌ها اشاره می‌کند:

 1. پیدا کردن اصطلاحاتی که از نظر معنا و ساختار مشابه اصطلاحات انگلیسی هستند

با استفاده از این استراتژی در ترجمه متون، ترجمه متن و ترجمه تخصصی، مترجم آنلاین/غیر آنلاین سعی می کند اصطلاحی را در زبان مقصد پیدا کند که هم از نظر زبانی و ساختار هم از نظر معنی مشابه اصطلاحات انگلیسی باشد. این استراتژی به سختی محقق می شود زیرا معمولا زبانها بسیار با هم تفاوت دارند. مثال:

I am all ears:

من سراپا گوشم

 1. پیدا کردن اصطلاحاتی که از نظر معنا مشابه اصطلاحات انگلیسی اند اما ساختار متفاوتی دارند

در این استراتژی ترجمه متون و ترجمه تخصصی، مترجم آنلاین/غیر آنلاین می‌کوشد تا  اصطلاحی انتخاب کند که فقط معنای مورد نظر را منتقل کند. مثال:

To carry coals to Newcastle

زیره به کرمان بردن

 1. پرافریز کردن اصطلاحات انگلیسی

در این روش، مترجم آنلاین/غیر آنلاین زمانی که معادل مناسبی برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی پیدا نمی کند، اقدام به پارافریز کردن این اصطلاحات انگلیسی می کند.

You mark my words

از من که گفتن بود، حالا تو هرکاری که میخواهی انجام بده

 1. حذف اصطلاحات انگلیسی

زمانی که مترجم اصلا نتواند معادلی برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی در ترجمه تخصصی، ترجمه متن و ترجمه متون عمومی بیابد، به ناچار کل یا بخشی از اصطلاح را حذف می‌کند. البته در این روش ترجمه متن، ترجمه متون و ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی، ممکن است اثر و اهمیت کاربرد این اصطلاحات انگلیسی به زبان مقصد منتقل نشود. به عنوان مثال:

She offered a left-handed compliment.

 

 

برای سفارش ترجمه متون و اصطلاحات تخصصی می توانید با ما از بخش ثبت سفارش در ارتباط باشید.

دسته بندی اصطلاحات انگلیسی برای ترجمه تخصصی و عمومی

علاوه بر دسته بندی انواع مختلف اصطلاحات انگلیسی، اگر بخواهیم دسته بندی از اصطلاحات انگلیسی برای ترجمه متن، ترجمه متون، ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله و یا ترجمه عمومی را نام ببریم، میتوان آنها را به موارد زیر تقسیم بندی کنیم:

 1. اصطلاحات انگلیسی عامیانه:

 بسیاری از این اصطلاحات قدیمی بوده و اکثر مترجم آنلاین ها/ غیر آنلاین ها برای ترجمه عمومی یا ترجمه مقاله با آنها آشنایی دارند؛ این اصطلاحات انگلیسی  کاربردشان کم و بیش به نویسنده متن برمیگردد.

مثلا اصطلاح  don’t have a cow برای آرامش دادن به فرد بیان می شود.

 1. اصطلاحات انگلیسی تکامل یافته:

این اصطلاحات برای ترجمه متن، ترجمه تخصصی، ترجمه متون و ترجمه مقاله همانطور که از نامشان پیداست، در طول زمان ارتقا یافته و کامل می شوند. در بیان این اصطلاحات گاهی کلماتی به کار می رود که در بیان یک معنای مشخص دارند، اما در ترجمه متون و ترجمه مقاله در جمله تغییر می کنند. مثلا ممکن است کلمه ای در حالت عادی یک فعل باشد ولی در اصطلاحات تکامل یافته انگلیسی به یک صفت تبدیل شود. برای مثال کلمه Busted (کار اشتباه/ شکستن)، اما در اصطلاح تکامل یافته برای ترجمه متن به عنوان صفت زشت، مورد استفاده قرار می گیرد.

 1. اصطلاحات انگلیسی در فارسی مرکب:

این دست از اصطلاحات انگلیسی در ترجمه متن، ترجمه مقاله و ترجمه متون  به ترکیب دو کلمه اشاره می کنند که یک اصطلاح را ایجاد می کند. ترجمه این دست از اصطلاحات  برای مترجم آنلاین ها کار بسیار دشواری است و نمی توانند اصطلاحات انگلیسی به فارسی را ترجمه کنند. یک نمونه از این دسته از اصطلاحات انگلیسی، اصطلاح frenemy است که از ترکیب کردن دو کلمه friend و enemy تشکیل می شود که به شخصی اطلاق می شود که منافق است( هم دوست و هم دشمن است).

 1. اصطلاحات انگلیسی مدرن:

همانطور که از نامشان پیداست به اصطلاحات امروزی مرتبط هستند و مترجم آنلاین/ معمولی باید در هنگام ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی متون انگلیسی به آنها توجه ویژه ای داشته باشد. ترجمه متون، ترجمه تخصصی حاوی این اصطلاحات کار چندان مشکلی نیست و اما آشنایی لازمی با فرهنگ و اصطلاحات پرکاربرد زبان انگلیسی می طلبد. مثلا      Bye Felicia به معنای درخواست برای دور شدن. یا Dying به معنای خنده زیاد است؛ در صورتیکه در ترجمه متن، ترجمه مقاله و ترجمه متون تخصصی، چنین معنایی از ترجمه کلمه به کلمه این اصطلاحات انگیسی به دست نمی آید.درک تفاوت اصطلاحات انگلیسی برای مترجم در ترجمه متن و ترجمه مقاله، ترجمه تخصصی بر اساس موارد گفته شده امکان ترجمه بهتر را به وی خواهد داد. اگر کمی بیشتر دقت کنید متوجه می شوید که حتی در زبان فارسی هم چنین دسته بندی هایی وجود دارد. اصطلاحاتی که در گذشته استفاده می شده اند در اصطلاحات فارسی عام قرار می گیرند و بسیاری از آنها در حال حاضر نیز مورد کاربرد افراد بسیاری است؛ این درحالی است که اصطلاحات مدرن و امروزی فارسی تنها در بین افراد جوان کاربرد دارد و براساس اتفاقات رایج و ترند شده به یک کاربرد عمومی تبدیل می شوند.

پس اگر کمی دقیق تر به موضوع نگاه کنیم می توانیم متوجه شویم که آشنایی با ادبیات، تفاوتهای فرهنگی، جامعه  و رویداد های مرتبط با یک زبان نیاز ما را به جستجو برای یک اصطلاح خاص برای ترجمه متن، ترجمه تخصصی، ترجمه مقاله، کتاب، و غیره خواهد کاست

 گرچه داشتن تجربه کمک زیادی در زمینه ترجمه متن، ترجمه متون، ترجمه تخصصی و عمومی به یک مترجم آنلاین، حرفه ای، غیر حرفه و غیره می کند، اما موارد دیگری نیز هستند که به یک مترجم آنلاین/غیر آنلاین در زمینه ترجمه متون کمک شایانی خواهند کرد.

اولین و بهترین گزینه، دیکشنری های آنلاین و مترجم آنلاین هستند که خدمات مترجم آنلاین و ترجمه تخصصی، ترجمه متون را ارائه می کنند. دیکشنری ها و مترجم های  آنلاین برخلاف نسخه های چاپی اطلاعات بیشتری برای کلمات و اصطلاحات انگلیسی رایج  را شامل می شوند که از انگلیسی به انگلیسی و یا از انگلیسی به فارسی در دسترس هستند.

از متن های اصلی انگلیسی برای یافتن بهترین معادل در ترجمه متون و ترجمه تخصصی با کمک مترجم آنلاین نیز می توان استفاده کرد. برای این منظور می توانید واژه یا اصطلاح مورد نظر را به همراه عبارت موجود برای آن در گوگل جستجو کنید و در صورت درست بودن عبارت از آن استفاده نمایید.

برای این کار می توانید عبارت یا اصطلاحات انگلیسی مورد نظر خود را در علامت نقل قول (” “) قرار دهید. در این صورت گوگل معنای دقیق آن عبارت را برای شما پیدا می کند که می تواند به شما در ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه متون تخصصی کمک کند.

همچنین می توانید از سایت های معتبر فارسی زبان برای ترجمه اصطلاحات انگلیسی به فارسی کمک بگیرید. سایت هایی که اعتبار و آموزش های تخصصی در حوزه ترجمه متن، ترجمه مقاله، ترجمه متون، ترجمه تخصصی، مترجم آنلاین و غیرآنلاین ارائه می دهند، یکی از بهترین منابع برای یافتن اصطلاحات رایج و روزمره ای هستند که شاید در نگاه اول ترجمه شان سخت به نظر برسد.

به علاوه این سایت ها لیست های کاملی از اصطلاحات انگلیسی لازم و ضروری را به شما ارائه می‌دهند که می تواند کمک کار شما در ترجمه متون، ترجمه تخصصی و ترجمه مقاله باشد.

یکی دیگر از منابعی که می توانید از آن به عنوان گزینه ای خوب استفاده کنید مترجمان کافه یادداشت (بهترین سایت ترجمه و مشاور پایان نامه) هستند پس اگر برای ترجمه متن یا ترجمه متون و ترجمه مقاله خود به دنبال مترجم آنلاین هستید که علاوه بر تجربه و مهارت کافی، قابل اطمینان نیز باشد، کافه یادداشت را فراموش نکنید!

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *