ترجمه خوب و مترجم نامرئی

ترجمه خوب چیست و برای ترجمه مقاله باید چه اصولی را رعایت کرد؟ ترجمه تکنیکی است که هیچ مترجمی نمی تواند ادعا کند تمام روش های آن را یاد گرفته است و دیگر نیازی به ابزارهای جدید ترجمه ندارد. به این خاطر است که تیم کافه یادداشت به فکر ارائه توصیه هایی برای مترجمان افتاد که اگر از آنها قبل، حین و بعد از ترجمه پیروی کنند خواهند توانست ترجمه عالی را به مشتری ارائه نمایند.

در اکثر تیم ها یا شرکت های ترجمه، فرآیند ترجمه خوب شامل چندین مرحله است که مترجمان فریلنسر بعضا از آنها بی خبرند. ما دریافتیم که مترجمان در این شرکت ها در ابتدای کار خود به صورت کارآموز مترجمی شروع به فعالیت می کنند (خط مشی که تیم کافه یادداشت برای مترجمان آماتور تیمش اتخاذ کرده است) و رفته رفته با فرآیندهای ترجمه خوب و با کیفیت توسط مترجمان نیم حرفه ای و حرفه ای آشنا می شوند. فرآیند ترجمه عالی و با کیفیت چیزی فراتر از برگردان یک زبان به زبان دیگر یا استفاده از ماشین ها و حافظه های ترجمه است. ترجمه های شرکت های حرفه ای ترجمه پس از اتمام کار آن را بازبینی و ویرایش کرده و خوانش پذیری ترجمه را مورد بررسی قرار می دهند.

با توجه به توضیحات بالا می توان به راحتی فهمید که دست یابی به ترجمه خوب کار آسانی نیست و هرکسی را نمی توان مترجم نامید. این مقاله مخصوص مترجمانی است که تازه شروع به فعالیت در این رشته کرده اند و یا مترجمانی که کیفیت ترجمه آنها آنقدر که باید و شاید نیست. با پیروی از این نکات کیفیت ترجمه بالاتر رفته و زمان انجام ترجمه به حداقل می رسد.

سواد و اطلاعات داخلی و خارجی

عمل ترجمه برای گروه های مختلف جامعه تعاریف مختلفی دارد. برای اشخاصی که مترجم نیستد، ترجمه صرفا یک متن است و برای مترجمان ترجمه نوعی فعالیت و کار قلمداد می شود. طبق گفته Anthony Pym (1933: 131, 149-50) ترجمه نوعی متن است از نقطه نظر “سواد خارجی” است اما فعالیت است از نقطه نظر “سواد و اطلاعات داخلی”. برای روشن تر شدن موضوع به اجازه دهید اطلاعات داخلی و خارجی را کمی برایتان بازتر کنیم.

سواد و اطلاعات داخلی: در این فرآیند مترجم در مورد ترجمه از داخل فرآیند ترجمه عالی صحبت و تفکر می کند و می داند چطور باید آن را انجام داد و از فرآیندسازی معنای کلمات در دنیای واقعی آشنایی کامل داشته، مشکلات ترجمه و محدودیت های راحل های آن را می شناسد. برای مثال مترجم می داند که هیچ ترجمه ای آنقدر بی نقص نیست که به عنوان ترجمه مرجع شناخته شود. برای همین است که برای یک کتاب چندین نسخه ترجمه در بازار موجود است و نمی توان گفت کدام ترجمه، ترجمه اصلی است.

اطلاعات و سواد خارجی: اشخاصی که مترجم نیستند یا به عبارت دیگر مشتری ترجمه هستند و با یک زبان که معمولا در کشورما زبان فارسی است آشنایی دارند بیرون زا فرآیند ترجمه تفکر و صحبت می کنند و برای آنها برآیند کار مهم است. آنها نمی دانند ترجمه چطور انجام شده است و برایشان اهمیتی هم ندارد آنها فقط ترجمه را وقتی دریافت می کنند که انجام شده باشد و انتظار دارند به بهترین نحو انجام شده باشد.

از دیدگاه خارجی مترجم، فرآیند مترجم شدن، درک و القا درخواست های ترجمه، تحقیق کردن درمورد معنای کلمات تخصصی، شبکه سازی، کلمات، گروه های اسمی، رجیستر، ویرایش ترجمه، تحویل ترجمه به مشتری، هزنیه ترجمه و دریافت وجه از مهمترین عناصر فرآیند ترجمه است. متن به عنوان بخش مهمی از فرآیند ترجمه عالی در نظر گرفته می شود اما همه چیز نیست. برای مشتری و از دیدگاه خارجی، متن به عنوان محصول از اهمیت بالایی برخوردار است.

از دیدگاه خارجی و مشتری، ترجمه خوب براساس تضمین واعتبار و وفاداری مترجم به متن سنجیده می شود. یکی از روش های ترجمه عالی که کاملا به این دیدگاه مشتری احترام می گذارد ترجمه هایی است که زمان و هزینه را جزو مهمترین فاکتورهای ترجمه در نظر می گیرد. درست است که زمان و هزینه جزو فاکتورهای مهم ترجمه هستند اما مهمترین نیستند با در نظر گرفتن این دو فاکتور ماشین های ترجمه زیادی اختراع شده اند که می تواند با سرعت بسیار بالایی محصول ترجمه را با هزینه پایین تحویل مشتری دهند اما آیا این ترجمه آنقدر که باید به متن وفادار بوده و اعتبار معنایی دارد؟ اجازه دهید فاکتورهای مهم از نظر مشتری یعنی اعتبار، سرعت و هزنیه را بررسی کنیم.

اعتبارپذیری ترجمه

مشتریان ترجمه نیاز دارند به ترجمه اعتماد کنند. آنها می خواهند ترجمه را به عنوان اساس حرکات بعدی شان در نظر بگیرند که از این نظر اگر آنها به مترجم اعتماد داشته باشند که متن مبدا را همانطور که باید به متن مبدا ترجمه کرده است، عمل ترجمه به خوبی انجام شده است. آنها باید به مترجم از نظر اعتبار ترجمه، تولید ترجمه عالی در زمان در نظر گرفته شده اعتماد داشته باشند.

اعتبار متن

منظور از اعتبار ترجمه این است که مشتری بتواند به راحتی روی متن ترجمه شده مانور دهد و بداند که متن ترجمه شده دقیقا نمودی است از متن اصلی و انگلیسی. به بیان دیگر، اعتبار متان شامل خواست مشتری بر اساس فعالیت های آتی با فرض این است که رابطه خوبی بین متن مبدا و مقصد برقرار است یا به زبان ساده تر ترجمه خوب و عالی باشد.

برای مثال، اگر ترجمه به صورت مناقصه ای به مترجم سپرده شده باشد، مشتری به احتمال زیاد یک شرکت است. در این شرایط اعتبار ترجمه را می توان به این صورت دقت ترجمه در بیان ماهیت دقیق درخواست مشتری معنا کرد. به بیان دیگر ترجمه می تواند بر اساس درخواست مشتری متفاوت انجام شود پس در نظر داشته باشید که مشتری از ترجمه ای قرار است برایش انجام دهید چه چیزی مد نظرش است تا بتوانید به راحتی با سرعت، زمان و هزینه ای که مشتری مد نظرش است، ترجمه را تحویل دهید.

ترجمه انگلیسی به فارسی - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله

انواع اعتبارهای متنی ترجمه

  1. پیروی تحت اللفظی

ترجمه از معنای کلمه به کلمه متن اصلی پیروی کرده یا نزدیک ترین معنا را به متن مبدا دارد. ساختارهای نحوی متن مبدا نیز به هر صورت شده چه درست و چه نادرست در ترجمه نمود پیدا می کند.

  1. خارجی گرایی

ترجمه خوانش پذیری خوبی دارد اما کمی بوی زبان خارجی می دهد و از بعضی کلمات معنای خاصی در ذهن خواننده تداعی نمی شود. ترجمه را می توان به راحتی خواند اما معنا، معنای متن اصلی نیست.

  1. روانی

ترجمه برای خواننده متن مقصد همانقدر خوانش پذیری دارد که برای خواننده متن اصلی. متن به هیچ عنوان نیازی به بازگشت و خواندن دوباره یک جمله برای فهمیدن ندارد و می توان گفت ترجمه خوبی است از متن مبدا.

  1. خلاصه

ترجمه به طور کلی “اصل مطلب” متن مبدا را ادا می کند.

  1. تقسیر

ترجمه پیچیدگی ها و نکات مبهم متن مبدا را باز کرده با توضیحات که نتیجه تفسیرات ذهنی مترجم است متن مقصد را برای خواننده قابل فهم تر می کند.

  1. خلاصه – تفسیری

ترجمه بعضی از پاراگراف ها را خلاصه سازی کرده و درعین حال بعضی دیگر را تفسیر می کند. پیچیدگی های پاراگراف با تفسیر و توضیح ساده شده و پاراگراف های کم اهمیت تر نیز خلاصه می شوند.

  1. اقتباس

مترجم به نحوی با متن مبدا برخورد و آن را ترجمه می کند تا تثیری که خودش می خواهد (سوای تاثیری که نویسنده متن اصلی در نظر داشته است) را در خواننده متن مبدا بگذارد. درست مثل ترجمه متون بزرگسال که برای کودکان ترجمه می شود، یا ترجمه کتاب ها برای تلویزیون یا تبلیغات!

  1. رمزگذاری

ترجمه با متن مبدا به نحوی برخورد می کند که معنا یا مفهومش را برای گروهی مخفی سازد و برای گروهی دیگر کاملا قابل فهم باشد.

با درک اعتبارپذیری ترجمه خوب اجازه دهید چند توصیه کوتاه برای ترجمه باکیفیت و بهتر برای شما عزیزان ارائه دهیم.

 

توصیه هایی مرتبط با کیفیت ترجمه

. حتما پیش از شروع ترجمه مقاله کل متن را به صورت کلی بررسی کنید. تمام دستورالعمل هایی که در متن وجود دارد را بخوانید تا کلیت موضوع را متوجه شوید.

. قبل از شروع ترجمه مقاله مطمئن شوید که سبک نوشتار متن مبدا و موضوع متن با سبک ترجمه شما سازگاری دارد. اگر برای ترجمه مقاله متن جدیدی که در حوزه کاریتان نیست را به بهانه اینکه وسعت کاریتان را افزایش دهید قبول کنید عملا زمان را از دست داده اید چراکه با هیچ کدام از کلمات تخصصی رشته جدید آشنایی ندارید. البته این کار هیچ عیبی ندارد و جسارت در کار یکی از نکات مثبت هر مترجم است ام فراموش نکنید که با این کار کیفیت ترجمه خود را پایین آورده اید. توجه داشته باشید که مترجمان حرفه ای در رشته هایی به تعداد انگشتان خبره هستند و هیچ ترجمه ای خارج از حوزه تخصصشان را انجام نمی دهند.

. مطمئن شوید که با فرمت نوشتاری متن آشنایی کامل دارید. اگر برای شرکت های ترجمه کار می کنید، ترجمه  مقاله های ارائه شده باید با فرمت های خاصی برای شرکت ارسال شوند که با حافظه های ترجمه نیز همخوانی داشته باشد. بنابراین ابزار ترجمه ای پیشنهادی شرکت را به هیچ عنوان تغییر ندهید. هیچ چیز بدتر از این نیست که به شرکت ترجمه کاری را تحویل دهید که مجبور به عوض کردن ساختارش باشد.

. از تمام منابع و کتابهای مرجع، راهنمای سبک نویسندگی، واژه نامه ها و فرهنگ لغت های اختصاصی استفاده کنید. هیچ وقت نسبت به واژه نامه هایی که از طرف شرکت برایتان ارسال می شود بی توجه نباشید.

. پس از تمام شدن ترجمه مقاله حتما یک بار آن را از نظر املایی ویرایش کنید و آن را به صورت کلی با متن مبدا مقایسه کنید. مطمئن شوید که ترجمه ارائه شده دقیقا منظور متن مبدا را رسانده است. تنها چیزی که در ترجمه مقاله مهم است معنی دادن جملات و شیوایی آن است. صادقانه بگوییم: مشتری هیچ اهمیتی به متن مبدا نمی دهد، چیزی که برایش مهم است این است که متن مبدا چه می خواهد بگوید و کاری به نحوه ترجمه شما (کلمه به کلمه، جمله به جمله یا ترجمه آزاد) ندارد. برای مشتری خوانش پذیری متن مهم است.

. به هیچ عنوان ترجمه تحت اللفظی نکنید. این نوع سبک ترجمه خوبی نیست برای هیچ کس قابل قبول نیست چراکه ماشین های ترجمه ای مثل گوگل ترنسلیت این کار را خیلی بهتر از انسان انجام می دهند. توجه داشته باشید که اکثر اصطلاحات در زبان انگلیسی را نمی توان به صورت کلمه به کلمه ترجمه کرد. همین موضوع در مورد اصطلاحات تخصصی رشته های مختلف نیز صدق می کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *