بایگانی برچسب برای: تفاوت a little و a few

اسمای قابل شمارش و غیرقابل شمارش انگلیسی - تفاوت few و little

اسامی قابل شمارش، غیرقابل شمارش انگلیسی رو یاد داری؟

,
تشخیص کلمات قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی یکی از بزرگترین کابوس های زبان آموزان محسوب می شود. شاید باخود بگویید شناسایی این اسم ها بسیار راحت است؛ کلماتی که می توان آنها را شمرد قابل شمارش و کلماتی شمرده نمی شوند و مقدارشان مهم…