انجام فصل چهار پایان نامه کارشناسی ارشد و قیمت فصل چهار پایان نامه یکی از بخش هایی است که بیشتر اوقات افرادی که در رشته های دیگر تحصیل می کنند را با مشکل مواجه می کند. علاوه بر اینکه می توان نگارش این بخش را به شرکت های خدمات آماری سپرد اما بهتر است افراد نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه را بدانند تا بتوانند نسبت به کیفیت محصولی که دریافت کرده اند مطمئن شوند. این مطلب آگاهی های  لازم را درباره نحوه نگارش در اختیار شما قرار خواهد داد.

Table of Contents

اهمیت نحوه انجام فصل چهار پایان نامه

فصل چهار پایان‌نامه را می‌توان به منزله‌ی یک ماشین تحلیل و تفسیر داده‌ها در نظر گرفت که کار اصلی آن تبدیل داده‌های خام به داده‌های معنی‌دار در جهت قبول یا رد فرضیه‌های پژوهش است. یک ماشین حیاتی که حکم قلب پایان‌نامه شما را دارد زیرا در روز دفاع این بخش توسط داوران مورد بررسی و نقد قرار می‌گیرد. در حقیقت اطلاعات و داده‌هایی که در فصول پیشین گردآوری شده‌اند بدون وجود فصل چهار ارزش و اعتباری ندارند. عملکرد محقق در فصل چهار پایان‌ نامه است که تعیین کننده موفقیت یا عدم موفقیت او در انجام یک کار تحقیقاتی است زیرا در این فصل ما می‌توانیم ادعاهای اصلی خود را در رابطه با موضوع پایان‌نامه مان اثبات کنیم. اما باید دانست که کار با این ماشین تحلیل داده آنقدرها هم ساده نیست و نیاز به دانش، مهارت، خلاقیت و قدرت استنباط بالای محقق دارد تا بتواند داده‌ها را از دیدگاهی صحیح و علمی برای ما تحلیل کند. تلاش ما در این کار تحقیقاتی اینست که شما را برای آشنایی و بهره‌جویی بهتر از این ماشین پیچیده آماده کنیم. با ما همراه باشید تا مرحله به مرحله دستورالعمل‌های لازم برای انجام موفقیت‌ آمیز فصل چهار را به شما نشان دهیم.

نحوه نوشتن سه بخش اصلی فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد

بخش اول: مقدمه فصل چهارم پایان نامه

در این بخش که به منزله‌ی هدف از انجام کار تحقیقاتی شما هم قلمداد می‌شود شما باید برای مخاطب خود راهی را که تا الان آمده‌اید یادآوری کنید (مرور اجمالی اهداف پژوهش در فصول قبلی) و همچنین شرح دهید که این مسیر در نهایت به کدام مقصد خواهد رسید.به عنوانی دیگر تا فصل چهارم چه کرده اید و از این فصل به بعد چه خواهید کرد. توجه داشته باشید که توضیحات این بخش از یک پاراگراف فراتر نرود.

بخش دوم؛ توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها در فصل چهارم پایان نامه

همانطور که پیش‌تر گفته شد، داده‌های اولیه در پژوهش به تنهایی خام و بی معنی هستند و برای اینکه قابل تفسیر بشوند باید تغییراتی در آن‌ها اعمال شود. برای اینکه شما به درک بهتری از فرآیند انجام این کار برسید ما کلیه مطالب مربوطه را تحت دو مرحله کلی شرح خواهیم داد.

الف) مرتب کردن و تنظیم داده‌ها:

قبل از انجام هرکاری ما باید از صحت داده‌هایمان اطمینان حاصل کنیم. اینکار امکان انواع تحلیل‌ها و برقراری ارتباط بین داده‌ها برای آزمون فرضیات را فراهم می‌آورد. در این فرآیند داده‌ها هم از لحاظ نظری و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و با تکنیک‌های گوناگون آماری از آنها اطلاعات استنتاج و تعمیم داده می‌شود.

۱٫ خلاصه سازی داده‌ها (data reduction):

منظور از خلاصه کردن داده‌ها، انتخاب، تمرکز، حذف مشابه‌ها و در نهایت تنظیم و تبدیل داده‌ها به صورتی فشرده‌تر است. در این مرحله به پالودن و زدودن اضافات موجود در داده‌ها پرداخته می‌شود تا بتوان آنها را به نظم در آورده و سازماندهی کرد و نتیجه گیری نهایی را به عمل آورد. باید توجه داشت که منظور از خلاصه سازی، فقط تبدیل آن‌ها به داده های کمّی نیست. همچنین اگر پرسشی بدون پاسخ مانده باید تکمیل شود و یا اگر سوالات باهم همخوانی ندارند باید علت را پیدا کرد و پرسشنامه را اصلاح نمود.

۲. کدگذاری داده‌ها:

داده‌هایی که با ابزارهای گوناگون جمع آوری می‌شوند، پراکنده و نامنسجم هستند، لذا باید آنها را برای عملیات بعدی طبقه بندی کرد. کدبندی، تعیین یک نمره (حرف) به هر طبقه است. کدبندی برای متغیرهای غیرعددی بسیار مهم است. متغیرهای عددی هم ممکن است کدگذاری شوند. برای مثال در پرسشنامه‌هایی که پاسخ آنها بصورت طیف لیکرت طراحی شده است نسبت دادن صحیح یک عدد به یک پاسخ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۳. نمایش داده‌ها (data display)

منظور از عرضه داده‌ها ظاهر ساختن مجموعه‌ای سازمان یافته از داده‌ها است، به گونه‌ای که به کمک آنها بتوان نتیجه گیری به عمل آورد. برای عرضه داده‌های کیفی می‌توان از انواع ماتریس‌ها و نمودارها، شبکه‌ها و مانند آن نام برد. با استفاده از این شیوه‌ها، داده‌ها، بصورت اطلاعات سازمان یافته تنظیم می‌شوند تا پژوهشگر با دستیابی به آن‌ها بتواند به آسانی به واقعیت‌های حاصل از داده‌ها پی برد و از آنها نتیجه گیری به عمل آورد، یا اینکه به عرضه داده‌های بیشتری پرداخته و نتیجه گیری نهایی را به دست آورد.

این بخش مرتب کردن و تنظیم کردن داده ها در نحوه نگارش فصل چهارم پایان نامه اهمیت بسزایی دارد زیرا کار جمع اوری داده ها توسط پژوهشگر به واسطه همین نمایش داده ها است که مشخص خواهد شد.

ب) تجزیه و تحلیل داده‌ها در انجام فصل چهار پایان نامه

روش‌های تحلیل داده‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

 • تجزیه و تحلیل کمی:

تحلیل کمی در شرایطی کاربرد دارد که مفاهیم از طریق معرف‌های تجربی کمی اندازه گیری شده باشند. ابزار تحلیل کمی، تکنیک‌های آماری است. در تحلیل کمی واقعه را از بیرون می‌کاویم. تحلیل کمی بی نیاز از تحلیل کیفی نیست. محقق به منظور تکمیل تحلیل نیازمند آن است که تحلیل کمی را با تحلیل کیفی همراه سازد. تحلیل کیفی بار معنایی یافته‌های کمی را روشن‌تر می‌نماید. در سطح تحلیل توصیفی، آماره‌های توصیفی مانند میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، میانه و مد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • تجزیه و تحلیل کیفی:

به طور کلی در مواردی که توجه بیشتر به صفت‌های فردی معطوف است از روش‌های تحلیل کیفی استفاده می‌شود. در تحلیل کیفی، داده‌های گردآوری شده از نوع داده‌های کیفی هستند. اما امکان به کار بردن داده‌های کمّی نیز وجود دارد. در اینصورت باید از این داده‌ها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کرد. پیش نیاز مهم هر تحلیل کیفی عدم پیش داوری محقق یا دخالت دادن دیدگاه‌ها یا مفروضاتی است که ممکن است در تجزیه و تحلیل داده‌ها تداخل ایجاد نماید. این ویژگی باعث می‌شود که پژوهشگر دیدگاه‌های شخصی خود را کمتر دخالت داده و یک پدیده را همانگونه که هست مورد بررسی قرار دهد. حوزه‌های تحلیل کیفی در علوم انسانی به طور کلی به علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به طور خاص گستره وسیعی دارد. بخش عمده‌ای از مطالعات مربوط به تاثیر ایدئولوژی، دین، فرهنگ، سیاست، اخلاق و مانند آن را که بر رفتار انسان تمرکز دارند می‌توان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کیفی و عقلی، تجزیه و تحلیل نمود. به طور کلی تحقیقاتی که نوعا کتابخانه‌ای و نظری هستند و اطلاعات به وسیله ابزارهای سنجش کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری می‌شود، از نوع تحقیقات کیفی هستند.

انجام فصل چهارم پایان نامه ارشد و دکترا

نحوه انجام فصل چهار پایان نامه چگونه است؟

فصل چهارم شامل موارد بسیاری است که در مرحله پشتیبانی است به عنوانی این فصل ویترین کاری است که شما می خواهید نشان دهید. فصل چهارم براساس بخش‌های زیر نوشته می‌شود:
۱- مقدمه
۲- توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها
۳- آزمون فرضیات یا طرح سوالات و پاسخگویی به آنها

هزینه انجام فصل چهار پایان نامه با نرم افزار SPSS

به طور معمول هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد با نرم افزار SPSS برای انواع رشته ها همراه با آموزش، در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲ میلیون تومان می باشد. در صورتی که با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. هزینه وارد کردن دیتاها از پرسشنامه کاغذی به نرم افزار، بسته به تعداد سوالات پرسشنامه به قیمت انجام تحلیل آماری پایان نامه اضافه می گردد. قیمت وارد کردن داده های خام در نرم افزار حدودا بین ۳۰۰۰ الی ۶۰۰۰ تومان متغیر است. معمولا آزمون های آماری زیر با استفاده از نرم افزار SPSS با هزینه کمی انجام می شود.

 • آزمون های مقایسه میانگین ها
 • آزمون های همبستگی و جداول توافقی
 • محاسبه پایایی و جداول آمار توصیفی

روش های آماری زیر نسبت به موارد بالا پیچیدگی بیشتری دارد و هزینه تحلیل آماری بیشتری در بر دارد :

 • انجام رگرسیون های خطی و شبه خطی
 • تحلیل عاملی اکتشافی
 • خوشه بندی و دسته بندی

دانشجوی عزیز

برای مشاوره صفر تا صد پایان نامه همین الان با تیم کافه یادداشت تماس بگیرید و خیالتون رو راحت کنید! ما تا آخر همراهتون هستیم!

 

قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS

معمولا قیمت انجام فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار SmartPLS برای تمامی رشته ها همراه با آموزش در حدود ۲ میلیون تومان برآورد می شود. در صورت جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه، هزینه وارد کردن دیتاها از پرسشنامه کاغذی به نرم افزار، بسته به تعداد سوالات پرسشنامه به قیمت انجام تحلیل آماری برای پایان نامه اضافه می‌شود. هزینه وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار حدودا بین ۳۰۰۰ الی ۶۰۰۰ تومان متغیر است.

هزینه انجام تحلیل آماری با SmartPLS به عوامل زیر بستگی دارد :

 • تعداد متغیرهای پنهان و میزان پیچیدگی مدل
 • تعداد متغیرهای میانجی
 • تعداد متغیرهای تعدیلی

قیمت انجام فصل چهارم با نرم افزار Amos

هزینه نوشتن فصل چهارم پایان نامه با نرم افزار اموس نیز مانند نرم افزار اسمارت پی ال اس به پیچیدگی مدل، تعداد متغیرهای میانجی و تعدیلی بستگی دارد. معمولا این هزینه در موسسه آماری کوکرانا همراه با ویدیو آموزشی و مشاوره آماری رایگان در حدود ۲ میلیون تومان برآورد می شود. طبیعی است که هزینه وارد کردن داده های خام پرسشنامه به نرم افزار به صورت جداگانه محاسبه می شود.

هزینه انجام تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار Lisrel

به طور مشابه نگارش فصل چهارم پایان نامه با این نرم افزار نیز مانند نرم افزارهای SmartPLS و Amos می‌باشد.

در ادامه هزینه انجام تحلیل آماری به تفکیک رشته ها مشخص شده است :

هزینه فصل چهار پایان نامه رشته مدیریت

قیمت فصل چهار پایان نامه مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی یکی از گرایش های محبوب مدیریت است. در این رشته دانشجویان با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آن ها آشنا می‌شوند و در نهایت می‌توانند با ارائه راهکار‌ هایی برای بسط و توسعه سرمایه‌گذاری، گام های مؤثری در حل مشکلات اقتصادی کشور بردارند.

عموما برای انجام فصل چهار رشته مدیریت مالی از نرم افزارهای Eviews و Stata استفاده می‌شود. دانشجویان این رشته پس از نگارش فصول یک تا سوم پایان نامه خود به جمع آوری داده های بورسی از طریق نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال می پردازند. هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته مدیریت مالی در حدود دو میلیون تومان می باشد.

مراحل انجام تحلیل آماری فصل چهارم پایان نامه مدیریت مالی به صورت زیر است :

 • گزارش آمار توصیفی متغیرهای صورت مالی
 • آزمون نرمال بودن داده ها
 • بررسی پیش فرض های روش آماری
 • برازش مدل پژوهش
 • بررسی آزمون فرضیات

همچنین موارد زیر از جمله روش های معمول برای برازش مدل پژوهش در این رشته می باشد :

 • برازش مدل رگرسیونی با الگوی داده های پنل
 • حداقل مربعات معمولی (OLS)
 • حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)
 • استفاده از مدل های آرچ و گارچ و …

در این راستا موسسه آماری کوکرانا آماده انجام فصل چهارم پایان نامه برای دانشجویان رشته مدیریت مالی با انواع نرم افزارهای آماری (SPSS, Eviews, Matlab, …) می باشد.

قیمت فصل چهار پایان نامه ارشد حسابداری

نگارش فصل چهارم پایان نامه حسابداری شباهت زیادی به رشته مدیریت مالی دارد. با این تفاوت که در پایان نامه حسابداری برای تعریف مدل پژوهش از متغیرهای مرتبط این رشته مانند : کیفیت حسابداری، کیفیت افشاء و … استفاده می شود. برای نوشتن فصل چهارم پایان نامه حسابداری نیز از نرم افزاهای Eviews و Stata استفاده می شود. هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته حسابداری در حدود دو میلیون تومان می باشد. همچنین با توجه به موضوع پایان نامه، ممکن است برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شود که برای نوشتن فصل چهارم، بسته به نوع مدل و فرضیات از نرم افزارهای (SPSS, AMOS, LISREL, SmartPLS, …) استفاده می شود.

موسسه کافه یادداشت (بهترین سایت ترجمه) برای انجام فصل چهارم پایان نامه نسبت به انتخاب روش تحقیق، نحوه طراحی پرسشنامه و انتخاب نرم افزار آماری سازگار با فرضیات و مدل پژوهش پایان نامه به دانشجویان در تمامی رشته ها مشاوره آماری به صورت آنلاین و تلفنی ارائه می دهد.

برآورد قیمت فصل چهار پایان نامه مدیریت بازرگانی

معمولا ابزار جمع آوری داده های پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی پرسشنامه می باشد که برای تحلیل در فصل چهارم از نرم افزارهای (SPSS, AMOS, LISREL, SmartPLS, …) استفاده می شود. مراحل نوشتن فصل چهارم پایان نامه مدیریت بازرگانی عموما به صورت زیر است :

 • گزارش جمعیت شناختی افراد نمونه
 • گزارش توصیفی متغیرهای پژوهش
 • بررسی نرمال بودن داده ها و بررسی روابط
 • برازش مدل
 • بررسی پیش فرض های روش آماری مورد استفاده
 • آزمون فرضیات

هزینه انجام فصل چهارم پایان نامه برای رشته مدیریت بازرگانی در حدود دو میلیون تومان می باشد.

آزمون های رایج جهت نگارش فصل ۴ پایان نامه روانشناسی

با توجه به تجربه موسسه آماری کوکرانا پرکاربرد ترین آزمون هایی که برای نگارش فصل ۴ پایان نامه روانشناسی استفاده می شوند به صورت زیر می باشد :

 • استفاده از آزمون های t-استیودنت و تحلیل واریانس (مقایسه میانگین ها)
 • استفاده از آزمون های همبستگی (پیرسون و اسپیرمن)
 • استفاده از تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری

هزینه نگارش فصل چهارم پایان نامه برای رشته حسابداری در حدود دو میلیون تومان می باشد.

نرم افزارهای رایج جهت آنالیز فصل چهار پایان نامه صنایع

برای نگارش فصل چهار پایان نامه رشته صنایع معمولا از نرم افزارهای زیر انجام می شود :

 • نرم افزار Matlab جهت انجام الگوریتم های فرابتکاری برای فصل چهارم
 • نرم افزارهای GAMS و LINGO جهت اجاری مدل های برنامه ریزی ریاضی و حل آن ها در فصل چهارم
 • نرم افزارهای Expert choice و Super Decision جهت حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در فصل چهارم

هزینه نگارش فصل چهارم پایان نامه برای رشته صنایع در حدود سه میلیون تومان می باشد.

سخن پایانی

هزینه های تعیین شده جهت انجام فصل چهارم پایان نامه کارشناسی ارشد بوده و قیمت انجام فصل چهارم دکتری و انجام تحلیل آماری مقاله را شامل نمی شود. قیمت های مشخص شده تقریبی بوده و مبلغ انجام تحلیل آماری پس از بررسی دقیق پروپزال، فرضیات، روش تحقیق و درخواست شما اعلام می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *