پسوندها در زبان انگلیسی

پرکاربردترین پسوندهای زبان انگلیسی کدامند؟ پرکاربردترین پیشوندهای انگلیسی را می شناسید؟ شناخت این وندها در ترجمه چقدر کارساز است؟ پسوندها در زبان انگلیسی گروهی از حروف هستند که به آخر کلمات اضافه شده و باعث تغییر در معنی آنها می شوند. دو مورد از معمول ترین پسوندهای زبان انگلیسی حروف –s و –ed و –action یا –ious هستند.

دانستن فقط چند کلمه اصلی به زبان انگلیسی می تواند به شما در درک ترجمه صدها کلمه دیگر کمک کند. یادگیری ترجمه و معانی پیشوندها و پسوندهای رایج زبان انگلیسی می تواند به شما در ترجمه کلمات ناشناخته انگلیسی که با آنها روبرو هستید کمک کند. جالب نیست؟

کاربرد پسوندهای زبان انگلیسی

دانستن فقط چند کلمه اصلی به زبان انگلیسی می تواند به شما در درک ترجمه صدها کلمه دیگر کمک کند. یک کلمه ریشه ساده ترین شکل یک کلمه است . به عنوان مثال ، دو شکل از ریشه برای کلمه “see” به صورت vis و vid است – مانند کلمات “television” و “video”. در مورد پیشوندها و پسوندها (گروه هایی از حروف که در آغاز و انتهای کلمات ظاهر می شوند) نیز این مسئله صدق می کند.

یادگیری ترجمه و معانی پرکاربردترین پسوندهای زبان انگلیسی و هم چنین پرکاربردترین پیشوندهای انگلیسی می تواند به شما در ترجمه کلمات ناشناخته انگلیسی که با آنها روبرو هستید کمک کند. جالب نیست؟ همچنین می تواند به شما در بهتر شدن شناخت کلمات کمک کند. در نتیجه مجبور نخواهید بود که بینهایت کلمه را حفظ کرده و یادگیری زبان انگلیسی برایتان آسانتر خواهد شد.

در زبان انگلیسی پیشوند و پسوندهای بسیار زیادی وجود دارند که باعث تولید بی نهایت کلمه جدید در این زبان می شوند. این پسوندها باعث تغییر درمعنی یا نقش گرامری ریشه کلمات می شوند. برای مثال با اضافه کردن پسوند –er و –est به صفت fond می توایند صفات تفضیلی یا عالی را ایجاد کنید.

با اضافه کردن پسوند –ist به کلمات می توانید معنی کلمه را به فردی که آن کار را انجام می دهید تغییر دهید برای مثال art با اضافه کردن این پسوند به artist تبدیل می شود که به معنی شخصی است که هنر را انجام می دهد. در ادامه پرکاربردترین پسوندهای زبان انگلیسی را برایتان با مثال توضیخ خواهیم داد. با ما همراه باشید تا شما را با پرکاربردترین پسوندهای انگلیسی و پرکاربردترین پیشوندهای انگلیسی بیشتر آشنا کنیم.

ترجمه

ترجمه

ترجمه آسان تر با شناخت پرکاربردترین پیشوندهای انگلیسی

یک پیشوند یک حرف یا گروهی از حروف است که برعکس پسوند به ابتدای یک کلمه اضافه می‌کنیم. پیشوندها ترجمه و معانی کلمات را تغییر می‌دهند. به عنوان مثال، پیشوند -un (یا u – n) می‌تواند به معنای “not”، “remove” یا “opposite” یا متضاد باشد. اضافه کردن پیشوند un به کلمه “happy” کلمه unhappy را به شما می‌دهد که به معنای ناراحت است ( مخالف شادی).

U – n و r – e (یا re-) دو پیشوند معمول در زبان انگلیسی هستند. در اصل، re به معنای “again” یا “back” است. مانند کلمات “rethink” یا “redo” و “repay” است.

نکات یادگیری پرکاربردترین پیشوندهای انگلیسی

در اینجا چند نکته برای به یاد آوردن پیشوندها در حین ترجمه وجود دارد:

  1. اولاً اینکه پیشوند های مختلف در زبان انگلیسی می‌توانند ترجمه مشابهی داشته باشند. مانند un-، in-، و non- تمام این پیشوند ها به معنی not یا opposite of هستند ( نفی یا مخالف). همچنین پیشوند های mis- و ir- به معنی wrong، wrongly، و یا incorrectly هستند ( اشتباه، اشتباهی، به طور غلط).
  2. توجه داشته باشید که وجود حروف دوتایی نیز امکان پذیر است. به عنوان مثال، وقتی شما پیشوند im- را به کلماتی که با حرف m شروع می‌شوند را اضافه کنید، شما دوتا “m” را در ” immeasurable” قرار می دهید. همچنین وقتی پیشوند in- را به کلماتی که با حرف n شروع می شوند اضافه کنید، دو تا n را در unnoticeable قرار داده اید. به این ترتیب، همین مساله برای بسیاری از پیشوندها صادق است.
  3. هنگام اضافه کردن یک پیشوند به یک کلمه، هجی کردن کلمه اصلی هرگز تغییر نمی‌کند. به عنوان مثال، پیشوند un- املای کلمه “خوشحال” را تغییر نخواهد داد و، پیشوند “re-” نیز املای کلمه ی live را در حالت relive تغییر نمی دهد. بنابراین در حین بررسی کلمات این مسئله را به خوبی به خاطر بسپارید.

مراقب “lookalikes” باشید ( مشابه ها – کلماتی که به نظر می رسد حاوی پیشوندهایی هستند اما در واقع چنین نیست). به عنوان مثال ، پیشوند un- در واژه ی “uncle” پیشوند نیست و همچنین پیشوند “re-” در کلمات reach و یا real نیز پیشوند نیست. بهتر است در حین انجام ترجمه یا درک یک متن مراقب چنین کلمات مشابهی باشید.

 

حتما بخوانید!

۳۱ روش بهتر کردن زبان انگلیسی!

 

 

ترجمه آسان تر با شناخت پرکاربردترین پسوندهای انگلیسی

اکنون نوبت پسوندها در زبان انگلیسی است. پسوند یک حرف یا گروهی از حروف است که برعکس پیشوند به پایان یک کلمه اضافه می شود. پسوندها Suffixes معمولا برای نشان دادن بخشی از گفتار یک کلمه مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اضافه کردن ” ion” به فعل “act”، “action” را بوجود می آورد، که شکل اسم کلمه را به ما ارائه می دهد. همچنین پسوندها شکل افعال در زبان انگلیسی به طور متقابل یا اینکه کلمات جمع یا مفرد هستند را، برای ما روشن می کنند.

برخی پسوندها دارای بیش از یک معنا هستند. به عنوان مثال، پسوند – er می‌تواند فردی را نشان دهد که یک عمل را انجام می‌دهد، مانند یک معلم (teacher). اما “er” معمولا به پایان صفات و قیدها اضافه می‌شود. آن‌ها دو چیز را با هم مقایسه می‌کنند و نشان می‌دهند که یکی از آن‌ها “بیش از دیگری است، مانند” faster “و” stronger”.

توجه به برخی نکات در حین ترجمه در مورد پسوندها

هجی کردن کلمه پایه می‌تواند زمانی که یک پسوند اضافه می‌شود، تغییر کند. این مسئله برای بسیاری از کلمات که با حرف y به اتمام میرسند، صادق است. به عنوان مثال، وقتی پسوند ness- را به کلمه crazy اضافه می کنیم در حقیقت ” craziness” را ایجاد می کنیم. و در نهایت کاملا مشخص است که به جای i، حرف Y قرار داده شده است. این قانون همچنین در مورد بسیاری از کلمات پایه که در انتها با “e” خاتمه می یابند هنگامی که با یک پسوند صدادار شروع می شوند، صادق است.

برای مثال، در کلمات ” write”، “make” و ” manage”، ما اغلب “e” را قبل از پسوند ing- مانند ” writing”، making و managing رها می‌کنیم. همچنین، ما e بی صدا را اغلب قبل از پسوند able- رها می کنیم ( مثلا در usable). البته شما باید در حین ترجمه بسیار مراقب باشید ، زیرا در برخی از کلمات ، ما “e” را حفظ می کنیم ، مانند ” changeable” و یا ” loveable”.

البته قوانین دیگری برای پسوند ها نیز وجود دارد ، اما آنها با موضوعات املایی سروکار دارند و می توان با زمان و تمرین به سادگی یاد گرفت. مهم تر این است که برای ترجمه و یادگیری هر چه بهتر پسوند ها و پیشوند های پرکاربرد زبان انگلیسی را بهتر بیاموزید.

پرکاربردترین پیشوندهای انگلیسی

توجه به برخی نکات در حین ترجمه در مورد پسوندها

هجی کردن کلمه پایه می‌تواند زمانی که یک پسوند اضافه می‌شود، تغییر کند. این مسئله برای بسیاری از کلمات که با حرف y به اتمام میرسند، صادق است. به عنوان مثال، وقتی پسوند ness- را به کلمه crazy اضافه می کنیم در حقیقت ” craziness” را ایجاد می کنیم. و در نهایت کاملا مشخص است که به جای i، حرف Y قرار داده شده است. این قانون همچنین در مورد بسیاری از کلمات پایه که در انتها با “e” خاتمه می یابند هنگامی که با یک پسوند صدادار شروع می شوند، صادق است.

برای مثال، در کلمات ” write”، “make” و ” manage”، ما اغلب “e” را قبل از پسوند ing- مانند ” writing”، making و managing رها می‌کنیم. همچنین، ما e بی صدا را اغلب قبل از پسوند able- رها می کنیم ( مثلا در usable). البته شما باید در حین ترجمه بسیار مراقب باشید ، زیرا در برخی از کلمات ، ما “e” را حفظ می کنیم ، مانند ” changeable” و یا ” loveable”.

البته قوانین دیگری برای پسوند ها نیز وجود دارد ، اما آنها با موضوعات املایی سروکار دارند و می توان با زمان و تمرین به سادگی یاد گرفت. مهم تر این است که برای ترجمه و یادگیری هر چه بهتر پسوند ها و پیشوند های پرکاربرد زبان انگلیسی را بهتر بیاموزید.

پرکاربردترین پسوندهای انگلیسی در آزمون های تافل و آیلتس

پسوندهای اسم ساز

eer-

معنی: درگیر شدن در چیزی یا مربوط بودن به چیزی است

مثال: volunteer  ( داوطلب)، engineer ( مهندس که معنی تحت اللفضی آن شخصی است که درگیر موتورهای الکتریکی است)

er-

معنی: کسی که کاری را انجام می دهد.

مثال: helper (کمک کننده)، teacher  (آموزش دهنده یا معلم) و dancer

ion-

معنی: عمل و فرآیند چیزی

مثال: celebration  (جشن)، opinion  (عقیده)، decision  (تصمیم)

ity-

معنی: حالت یا وضعیت چیزی

مثال: equality  (برابری)، abnormality (ناهنجاری)

ment-

معنی: عمل و نتیجه چیزی

مثال: movement  (حرکت)، retirement (بازنشستگی)

ness-

معنی: حالیت یا کیفیت

مثال: awareness (آگاهی)، darkness (تاریکی)

-or

معنی: کسی که حرفه اش چیزی است