کنکور زبان انگلیسی - منابع زبان انگلیسی

بسیاری از افراد علاقه‌مند به علم ترجمه، تمایل دارند که حرفه مترجمی را به شکل آکادمیک و در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران بیاموزند. این افراد برای ورود به این محیط باید از راه کنکور زبان که در برگیرنده سه گرایش مترجمی، آموزش و ادبیات زبان انگلیسی است اقدام نمایند. تیم کافه یادداشت بر آن است تا در این مقاله شما را با کنکور مترجمی یا  همان کنکور زبان آشنا کرده و سپس به بیان برخی از تفاوتهای موجود بین گرایشات مختلف کنکور زبان اعم از فرق مترجمی و آموزش و یا کنکور مترجمی و ادبیات بپردازد. در آخر نیز به معرفی منابع کنکور زبان و به خصوص منابع کنکور مترجمی پرداخته می‌شود.